در مورد گزارش هایی که قرار است در یک برگه A4 چاپ شوند، وضعیت همواره یکسان نیست. مثلا  این کارنامه می تواند برای کلاس های با تعداد ماده های درسی 13 ماده درسی بسیار ایده آل باشد:

اما اگر تعداد درسها بیشتر از 13 ماده درسی شود پایین برگه فاصله ای ایجاد می شود، که این فاصله ازآن جهت است که کارنامه بعدی نمی توانسته بطور کامل در این صفحه در ادامه کارنامه فعلی قرار بگیرد، اگر چنین می شد بخشی از کارنامه دوم به صفحه بعد منتقل می شد که این مطلوب نبود.

اگر قرار باشد این گزارش با مدیریت چاپگر PDF چاپ شود باز هم جای خالی پایین صفجه حذف نمی شود.

نیاز به برش پایین برگه است تا بخش های پایین کاغذ حذف شود و بتوان مدیریتی بهتری در چاپ فایل های PDF داشت. بهترین گزینه برای چاپ این گونه گزارش ها استفاده از مدیریت چاپ PDF است.

همانطور که در تصویر روبرو در کادر قرمز رنگ دیده می شود اینکار فقط موجب ریز شدن گزارش شده و فاصله پایین کاغذ همچنان باقی مانده است.

خروجی چاپ شده این گزارش به شکل زیر است:

اگر قسمت پایین کاغذ بریده شود به شکل زیر چاپ می شود:

سئوال از اینجا آغاز می شود که چگونه باید پایین کاغذ را بِبُریم؟

برای اینکار به یک نرم افزار نیاز داریم که می تواند اندازه کاغذ PDF را ببرد و اندازه کاغذ PDF vh تغییر دهد.

ابتدا این نرم افزار را دانلود کنید، سپس نصب و اجرا کنید:

       

PDFill PDF Tools 

نرم افزار را اجرا کنید تا پنجره زیر را ببینید:

دکمه شماره 4 مربوط به برش اندازه کاغذ است.

فایل PDF را انتخاب کنید. این نمونه خوب است: فایل PDF نمونه 

سایر تنظیمات پنجره Rotate and Crop PDF Pages را طبق تصویر انجام دهید.

بخصوص عدد مربوط به کادر Botton Margin: مهم است که در این مثال "5 اینچ تنظیم شده است.

سپس روی دکمه  ... Save As کلیک کنید.

فایل PDF خروجی را به نامی ذخیره کنید، مثلا من این فایل را به نام Output ذخیره کرده ام: فایل PDF نمونه خروجی

اکنون می توانیم فایل PDF تولید شده را مدیریت چاپ PDF چاپ کنیم:

گزارش چاپ شده نهایی را مشاهده کنید: