پس از دانلود فایل، فایل (Assess_ORG.accdb) را به مسیری که نرم افزار در آن نصب شده است کپی کنید.

 

نام‌ارگان: 


پس از دانلود فایل، فایل (Assess_ORG.accdb) را در مسیری که نرم افزار در آن نصب شده است قرار دهید.(کپی کنید)

ممکن است برخی از فایل های حاوی شرح وظایف پستهای برخی ارگانها تولید نشده باشد.

اگر هنوز فایل پستها ساخته نشده است، برای ساختن این فایل لطفا اطلاعات پستهای را به شماره (09105363463) واتساپ و یا پست الکترونیکی(Tavvafi@gmail.com ) ارسال فرمائید.

 tavvafi@gmail.com