برای تهیه کد فعالسازی دائمی نیاز به نام کامپیوتر خود(Computer Name) در ویندوز و یک شماره سریال منحصر به رایانه خود(CPU) دارید، می توانید این کد را از داخل نرم افزار بدست آورید.

نام لاتین شرکت خود را برای استفاده های بعدی (بخصوص برای استفاده از نرم افزار در شبکه) در بخش نام شرکت خود(Company) وارد کنید.

شماره سریال را وارد کنید:

CPU number: 

نام کامپیوتر را وارد کنید:

Computer Name: 

نام شرکت را وارد کنید:

Company: 

‌تعدادکاربر:

User Count: 

مبلغ قابل پرداخت:

تومان 


توضیحات:

  • محاسبه مبلغ قابل پرداخت: قیمت نرم افزار برای یک کاربر
  • (برای هماهنگی پیش خرید تعداد کدفعالسازی بیش از یک کد، و تولید خودکار کد فعالسازی توسط سرپرست ، لطفا تماس بگیرید با : 09105363463  - پاسخگو: طوافی ).