سلام، خوش آمدید؛ شما پس از ارسال پیامک به شماره ( ) از طریق توسط وب سرویس sms.Tavafi.ir به این صفحه منتقل شده اید.


وب سرویس sms.Tavafi.ir به منظور تست عملکرد و قابلیت نرم افزار ماهناز، برای ارسال پیامک از طریق وب سرویس، طراحی شده است. خدمات به صورت رایگان و برای تست در اختیار شما قرار دارد،

به این صورت شما می توانید مطمئن شوید که امکان ارسال پیامک توسط نرم افزار کارنامه ماهانه و وب سرویس وجود دارد.

ارسال پیامک تحت عنوان «تست پیامک نرم افزار ماهناز» به شماره موبایل شما، انجام شد.

اگر بخواهید برای شماره تلفن های بیشتری پیامک ارسال کنید، باید از طریق تهیه یک پنل ارسال پیامک و خرید شارژ پیامک های ارسال فرآیند ارسال درست و کامل پیامک غایبین آموزشگاه خود را تکمیل کنید.

منظور از ارسال پبامک های بیشتر: کاملا مشخص است که شما تمایل دارید به اولیاء دانش آموزان غایب یک روز (آموزشگاه خودتان) پیامک ارسال کنید و این همان چیزی است که موجب می شود به شماره موبایل های متعدد و بیشتری ارسال پیامک داشته باشید.

منظور از پیامکی به غیر از پیامک (تست پیامک نرم افزار ماهناز): پیامکی است که برای اولیاء ارسال می شود، مثلا:

ولی محترم، سلام، امرور فرزند شما در آموزشگاه غایب بوده است، لطفا جهت موجه کردن غیبت ایشان به مدرسه مراجعه فرمائید. 


توضیح درباره فعالسازی ارسال پیامک توسط وب سرویس:

برای ارسال پیامک باید یک پنل ارسال پیامک داشته باشید و اعتبار برای ارسال پیامک خریداری کنید، و بهتر است یک شماره اختصاصی هم برای ارسال پیامک داشته باشید.

این اصطلاحات معمولا توسط فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات پیامک به شما ارائه خواهد شد.

شما می توانید با پشتیبان وب سرویس ارسال پیامک نرم افزار کارنامه ماهانه، آقای احمدی با شماره تلفن( 09301787583 ) تماس بگیرید تا توضیحات بیشتری به شما ارائه شود.

پشتیبان وب سرویس ارسال پیامک نرم افزار کارنامه ماهانه

 شماره تلفن( 9105363463 )


پس از تهیه پنل و اعتبار پیامک می توانید نرم افزار کارنامه ماهانه، را به روشی که در این صفحه: راهنمای آنلاین تنظیم وب سرویس ارسال پیامک، توضیح داده شده تنظیم کنید تا ارسال پیامک به صورت وب سرویس و با سرعت و بدون نیاز به ورود به پنل ارسال پیامک و تنظیمات و .. طولانی انجام شود. پس از ارسال پیامک توسط وب سرویس برای تکمیل فرآیند ارسال پیام می توانید به پنل وارد شده و ارسال به لیست سیاه(Black List) را ادامه دهید.