چاپ لیست و کارنامه:
توجه داشته باشید، هربار همه کارنامه های دانش آموزان را چاپ نمی کنید؛ یکبار کارنامه یک دانش آموز، بار دیگر کارنامه دانش آموزان یک کلاس، و باری.دیگر کارنامه دانش آموزان یک رشته یا پایه تحصیلی را چاپ خواهید کرد؛ هر چند امکان چاپ کارنامه ی همه دانش آموزان وجود دارد؛ علاوه بر این امکان صدور فایل گزارش کارنامه دانش آموزان به فایل با فرمت PDF نیز میسر گردیده. همین توضیحات و با همین شباهت برای چاپ لیست نمرات دبیران نیز قابل تعمیم است.
این بخش دو قسمت دارد:

1: انتخاب کلاس ها برای چاپ لیست نمرات

1: انتخاب دانش آموزان برای چاپ کارنامه


سایر لینک ها:

چاپ لیست و کارنامه

چاپ لیست و کارنامه: انتخاب کلاس ها برای چاپ لیست نمرات

چاپ لیست و کارنامه: انتخاب دانش آموزان برای چاپ کارنامه