لیست کارنامه های قابل انتخاب

در این لیست که 36 مدل کارنامه در آن وجود دارد انواع ترکیبی کارنامه ها لیست شده است که توضیح عبارات مندرج در این لیست به شرح زیر است:
ردیف: این عبارت به معنی تعداد ردیف های درسی قابل نمایش در یک صفحه A4 برای یک دانش آموز است. این عدد که در لیست در ستون اول نشان داده می شود حداکثر تعداد دروس قابل نمایش در کارنامه را نشان می دهد. لذا چنانچه دانش آموزانی را که برای چاپ کارنامه انتخاب کرده اید تعداد ردیف های دروسشان بیشتر از این عدد باشد پیام عدم هماهنگی در پایین همین بخش دیده خواهد شد که باید یا دانش آموزان مورد بحث را از انتخاب خارج کنید و یا مدل کارنامه دیگری را انتخاب کنید، اگر چنانچه بر چاپ این مدل کارنامه - که تعداد ردیف های دروس آن کمتر از تعداد دروس دانش آموزانی است که برای چاپ کارنامه انتخاب کرده اید- پافشاری دارید، باید بدانید کارنامه این دانش آموزان احتمالا در دو صفحه A4 چاپ خواهد شد. تعداد ردیف ها(26/18/15/11/8) می تواند باشد.
ستون:این عبارت به معنی تعداد نمراتی است که در کارنامه برای یک درس درج می گردد به عبارتی به معنی تعداد نمرات آزمونهای دانش آموز است. تعداد ستون ها می تواند(یک/هفت/دوازده) باشد.
کارنامه: جدول نمرات دانش آموز بانضمام میانگین نمرات دانش آموز در پاییین جدول به عنوان میانگین نمره نوبت آزمون و رتبه میانگین نمره نوبت آزمون دانش آموز در کلاس.
میانگین نمرات کلاس: در زیر نمره دانش آموز نمره میانگین نمرات کلاسی که دانش آموز در آن درس می خواند درج می گردد.
رتبه در کلاس: در زیر نمره دانش آموز رتبه کلاسی دانش آموز در کلاسی که دانش آموز در آن درس می خواند درج می گردد.
نمودار نمرات: یک نمودار که نسبت به تعداد ستون ها نمرات کارنامه آزمون یک درس دانش آموز را مقایسه می کند. این نمودار مقایسه ای تنها نمرات دانش آموز را با خودش مقایسه می کند. (قابل توجه مشاوران و مدیران محترم آموزشی.)
نمودار معدل: یک نمودار که نسبت به تعداد ستون های نمرات در کارنامه، میانگین نمرات(معدل دانش آموز) را در نوبت های آزمون پیاپی مقایسه می کند.
نشانگر:عبارت است است یک فلش به سمت بالا یا پایین که کنار هر نمره آزمون قرار می گیر و نشان می دهد که نمره آزمون نسبت به آزمون قبلی رشد و پیشرفت داشته یا افت کرده. این نشانگر در ارائه یک ظاهر کلی وضعیت تحصیلی دانش آموز، در نگاه اول به کارنامه خیلی موثر است.
زبانه توضیحات
توضیحات مفصل کاربردی عملی در مورد هر کارنامه در این بخش قابل روئیت و مطالعه است که می تواند مقدمه ای برای تحلیـل کارنامه دانش آموزن توسط شما کارشناسان ارجمنــد و فرهیــخته و اولیاء محترم باشد.
زبانه تصویر شماتیک کارنامه
به ازای هر کارنامه یک تصویر مثالی بمنظور یادآوری راحتتر توسط کاربران ارجمند در این نرم افزار گنجانده شده است تا یکی از منحصر بفردترین ویژگیهای این نرم افزار که همانا توجه اخص به همکاران اجرایی مشاوران محترم و مدیران آموزشی عزیز می باشد را محقق نماید.
دکمه نمایش و چاپ کارنامه
پس از تنظیم کارنامه، توسط این دکمه می توانید کارنامه تنظیم شده خود را مشاهده نمائید.
در این بین با توجه به اینکه ممکن است نرم افزار فعال نشده باشد، قابلیت های نرم افزار را تحت تاثیر قرار داده باشند چنین شرایطی ممکن است در نرم افزار غیر فعال تنها یکی از دانش آموزان به صورت تصادفی انتخاب شوند، بنابراین گزارش تولید شده ممکن است با آنچه که شما تنظیم کرده اید متفاوت باشد. این پدیده در نرم افزار فعال شده رخ نخواهد داد.
دکمه صدور فایل های PDF
برای جلوگیری از اتلاف وقت کاربران، کارنامه ها از طریق دکمه استخراج (فایل های PDF) به صورت فایلهای جداگانه استخراج می شوند. از جمله امکانات و مزایا استفاده از فایل های PDF می توان به موارد زیر تنها اشاره نمود:
1-پرهیز از چاپ های بی مورد- اقدام جدی در جلوگیری از اتلاف هزینه ها (و دوستی با طبیعت.)
2-امکان انتقال فایل ها از یک سیستم به سیستم دیگر به منظور استفاده از چاپگرهای رنگی و ...
دکمه تنظیمات PDF
این دکمه می تواند مسیر استخراج فایل های PDF شما را با نحوه نامگذاری آن ها تنظیم کند.

دکمه فولدر PDF
این دکمه نیز مسیری را که برای استخراج فایل های PDF در قسمت قبل تعیین نموده اید را در پنجره ای باز می کند تا فایل هایPDF استخراج شده را مدیریت یا مشاهده فرمائید.

دکمه انتخاب حاشیه
با انتخاب این دکمه می توانید یکی از 12 مدل حاشیه گزارش را انتخاب کنید تا در کارنامه هایی 7 ستونی و 12 ستونی چاپ شود.

جعبه پیغام عدم هماهنگی کارنامه با تعداد دروس دانش آموز(ان) انتخاب شده


بعضی از مدل کارنامه ها دارای اطلاعات و جزئیات بیشماری هستند که نسبت به تعداد دروس دانش آموزان ممکن است در یک صفحه A4 قابل ارائه نباشند، برای اینکار می توانید یا از دانش آموزانی استفاده کنید که تعداد دروس ایشان با نوع کارنامه مد نظر شما همخوانی داشته باشند، یعنی تعداد دروس ایشان از حداکثر عدد تعداد ردیف کارنامه کمتر باشد؛ و یا اینکه مدل کارنامه را تغییر دهید. این وضعیت از طریق همین جعبه پیام به اطلاع رسانده می شود.


کارنامه های یک ستونی- یک نوبت آزمون

کارنامه مدل1

کارنامه مدل2

کارنامه مدل3

کارنامه مدل4

کارنامه مدل5

کارنامه مدل6

کارنامه مدل7

کارنامه مدل8

کارنامه مدل9

کارنامه مدل10

کارنامه مدل11

کارنامه مدل12

کارنامه مدل13

کارنامه های هفت ستونی- (7)هفت نوبت آزمون پیاپی

کارنامه مدل14

کارنامه مدل15

کارنامه مدل16

کارنامه مدل17

کارنامه مدل18

کارنامه مدل19

کارنامه مدل20

کارنامه مدل21

کارنامه مدل22

کارنامه مدل23

کارنامه مدل24 

کارنامه مدل25

کارنامه مدل26

کارنامه مدل27

کارنامه مدل28

کارنامه های دوازده ستونی- (12)دوازده نوبت آزمون پیاپی

کارنامه مدل29

کارنامه مدل30

کارنامه مدل31

کارنامه مدل32

کارنامه مدل33

کارنامه مدل34

کارنامه مدل35

کارنامه مدل36

کارنامه مدل37

کارنامه مدل38

کارنامه مدل39

کارنامه مدل40 سایر لینک ها:

انتخاب مدل کارنامه و لیست نمره دبیر

انتخاب مدل کارنامه و لیست نمره دبیر: تنظیم نرم افزار برای ارزشیابی توصیفی

انتخاب مدل کارنامه و لیست نمره دبیر: انتخاب و تنظیم کارنامه ها

انتخاب مدل کارنامه و لیست نمره دبیر: انتخاب و تنظیم لیست های نمرات