http://bayanbox.ir/view/824770981097609105/demo.png


*نمایش نصب نرم افزار


*نمایش کلاسبندی دستی و روش کپی کردن داده ها از سلول های Excel به لیست دانش آموزان

*نمایش نحوه کلاسبندی دستی و روش های کپی کردن داده ها بین کلاس ها

*نمایش نحوه ورود داده ها از فایل های تفکیکی و ایزوله بر اساس الگوی ارائه شده

*نمایش نحوه ورود داده ها از نرم افزار تحلیل نمرات
*نمایش نحوه ورود داده ها از فایل تمام اطلاعات در یک فایل Excel
*نمایش ورود داده های نام و نام خانودگی و کلاسبندی از فایل Excel خروجی دانا 

*نمایش نحوه استخراج اطلاعات از نرم افزار دانا 

(این فیلم برای نرم افزار تحلیل نمرات است ولی برای کارنامه ماهانه- ماهکار هم کاربرد دارد)


*نمایش نحوه تغییر نمره قبولی دروس و تاثیر آن بر نمودارها و گزارش ها

*نمایش نحوه تغیــیر عناوین نوبت های آزمون ها


*نمایش نحوه ثبت نمرات


*نمایش نحوه بهره برداری از لیست های کلاسی

*نمایش نحوه تنظیم و بهره برداری از لیست کلاس ها
*نمایش نحوه انتخاب و چاپ کارنامه ها
*نمایش نحوه انتخاب دروس و کلاس ها برای چاپ لیست ها
*نمایش نحوه انتخاب دانش آموزان برای چاپ کارنامه ها


*نمایش نحوه تولید و بهره برداری از گزارشات نوبت آزمون جاری (یک نوبت آزمون)
*نمایش نحوه تنظیم گزارش ها و نمودارهای مقایسه نوبت های آزمون متعدد
*نمایش نحوه بهره برداری از نمودارهای متعدد با سطوح تفکیک مختلف

*نمایش نحوه تولید و بهره برداری از گزارشات مقایسه نوبت آزمون های مختلف


*نمایش نحوه فعالسازی نرم افزار

*نمایش نحوه فعالسازی نرم افزار پس از دریافت کد فعالسازی

*نمایش نحوه درخواست کد فعالسازی نرم افزار به روش سریع:

http://bayanbox.ir/view/824770981097609105/demo.png