ما برای ارائه نرم افزار به شما مشتریان محترم 3 بار برنامه نویسی می کنیم:

1- در حالتی که نرم افزار پیش از فعالسازی برای نمایش امکانات خود به مشتری تلاش می کند.

2- در حالتی که نرم افزار کاملا فعال باشد، یعنی کد فعالسازی تهیه شده است.(که اصلی ترین بخش برنامه نویسی است)

3- در حالتی که نرم افزار از حالت ارائه امکانات خود عبور کرده و مشتری به فعالسازی مبادرت ننموده:

در این وضعیت ما به مشتری کمک می کنیم تا فرآیند فعالسازی را در پیش بگیرد، همچنین برنامه ریزی می کنیم تا در برابر هک و کرک مقاوت کند.

هزینه های

مختلفی را برای آپلود  و نگهداری نرم افزار و ارائه راهنمایی های لازم در وب سایت Tavafi.ir پرداخت می کنیم.

در واقع - تا قبل از فعالسازی - هنگامی که از نرم افزار استفاده می کنید، تمامی هزینه های تولید و رساندن نرم افزار به دست شما، با ماست، و وقتی که شما، کد فعالسازی خریداری می کنید در پرداخت هزینه ها - فقط یکبار - با ما مشارکت می کنید.

در مدت استفاده از نرم افزار - قبل از تهیه کد فعالسازی- با نظر کارشناسانه خود به نرم افزار نگاه کنید و در صورتی که آن را برای حل مسائل خود موثر می بینید، اقدام به خرید کد فعالسازی نمایید.

از خرید هوشمندانه شما متشکریم.