Image result for aparat.com logo

روش فعال کردن پستهای اداری در نرم افزار ارزشیابی 100 امتیازی سال 1401

قبل از فعالسازی تماس بگیرید با 09105363463

ابتدا این فایل را دانلود کنید:

شرح وظایف پست های مندرج در فایل بالا، بر اساس فرم های ارزشیابی 100 امتیازی سال 1401 و بر اساس آخرین شرح وظایف پست های اداری اعلام شده در پایان سال 1391 (موسوم به 1392)تنظیم شده است.

https://bayanbox.ir/info/6021399413802540845/Edari1401


روش فعال کردن پستهای اداری در نرم افزار ارزشیابی 100 امتیازی سال 1401

پس از دانلود فایل فشرده بالا آرا در فولدری که نرم افزار ارزشیابی نصب شده است باز کنید.

برای پیدا کردن فولدری که نرم افزار نصب شده است روی آیکن نرم افزار ارزشیابی که در دسکتاپ ایجاد می شود راست کلیک کرده و گزینه Open file Location را انتخاب کنید. معمولا نرم افزار ارزشابی سال 401-400 در فولدر زیر نصب می شود:

%appdata%\Assessment401

مثلا:

C:\Users\   ...  \AppData\Roaming\Assessment401

فایل فشرده را به داخل فولدر کپی کرده و انرا باز کنید، دو فایل به نام های Assess_DB.accdb و Assess_ORG.accdb رونویسی می‌شوند، سپس نرم افزار را اجرا کنید.

پستهای اداری در بخش کلیشه دیده خواهند شد، و قابل انتخاب و استفاده خواهند شد.


توضیحات بیشتر

بیش از 100 پست این مجموعه به اضافه شرح وظایف مرتبط:

پست سازمانی

توضیح درباره ی تصاویر نمونه ذیل:

در این صفحه (که تصویر آن گرفته شده)،نرم افزار بر اساس شرح وظایف پست "کارشناس ارزیابی" تنظیم شده است.

تصویر نخست: فرم قابل تنظیم نرم افزار و 

تصویر دوم : گزارش چاپ فرم ارزشیابی 100 امتیازی است.

2233 ردیف شرح وظایف برای بیش از 100 پست اداری

2233 ردیف شرح وظایف برای بیش از 100 پست اداری

سرپرست اداره
اداری
کارشناس
کارشناس دبستان
کارشناس پیش دبستانی
کارشناس مسئول دبستان
کارشناس مسئول پیش دبستانی
معاون ابتدائی
گروههای ابتدائی
کارشناس ارزیابی
کارشناس امور زنان
کارشناس انجمن
کارشناس حراست
کارشناس حقوقی
کارشناس دفتر
کارشناس روابط عمومی
کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی
کارشناس سنجش
کارشناس مشارکت
کارشناس گزینش
کارشناس ارزشیابی تحصیلی
کارشناس مسئول ارزیابی
کارشناس مسئول انجمن
کارشناس مسئول حراست
کارشناس مسئول حقوقی
کارشناس مسئول سنجش
کارشناس مسئول مشارکتها
کارشناس مسئول گزینش
مدیر
ناظر آموزشی
کارشناس فنی و حرفه ای
کارشناس متوسطه
کارشناس راهنمائی
کارشناس مسئول راهنمائی
کارشناس مسئول فنی و حرفه ای
کارشناس مسئول متوسطه
معاون متوسطه
گروههای متوسطه
رییس نهضت
کارشناس سوا آموزی
کارشناس سواد آموزی
کارشناس داوطلبانه
کارشناس دوره های تحکیم
کارشناس نهضت
کارشناس مسئول نهضت
معاون نهضت
رییس اردوگاه
رییس کانون
کارشناس امور اجرائی کانون
کارشناس تربیت بدنی
کارشناس سلامت
کارشناس طرح و برنامه کانون
کارشناس فرهنگی و هنری
کارشناس فعالیتهای اردویی
کارشناس نماز
کارشناس مشاوره
کارشناس مسئول تربیت بدنی
کارشناس مسئول سلامت
کارشناس مسئول فرهنگی
کارشناس مسئول فعالیتهای اردویی
کارشناس مسئول نماز
معاون پرورشی
کارشناس ضمن خدمت
کارشناس فناوری
کارشناس پژوهش
کارشناس مسئول ضمن خدمت
کارشناس مسئول فناوری
معاون پژوهش
انباردار
بایگان
ثبات
جمعدار اموال
حسابدار و کتب درسی
حسابدار و مسئول کتب
خدماتی
راننده سنگین
راننده
سرایدار
کارشناس اتوماسیون
کارشناس امور اداری
کارشناس بودجه
کارشناس تغذیه وشیر
کارشناس خرید
کارشناس رفاه
کارشناس مالی
کارپرداز
کارشناس مسئول امور اداری
کارشناس مسئول بودجه
کارشناس مسئول رفاه
کارشناس مسئول مالی
کارشناس مسئول پشتیبانی
مسئول بایگانی
مسئول تلفنخانه
مسئول دبیرخانه
ماشین نویس
مسئول بایگانی
مسئول تکثیر
مسئول دبیرخانه
معاون توسعه
نگهبان
آشپز
کمک آشپز
باغبان
شبگرد